Styremøte 6.3.2024

Styret konstituerte seg med følgende roller:

Leder: Oddgeir
Kasserer: Judit
Sekretær: Anne
Styremedlem: Laurence Yvonne
Styremedlem: Ingvild
Styremedlem: Ulrikke
Varamedlem: Melina – web, sosiale medier
Varamedlem: Lise

Arbeidet ble påbegynt med utvikling av webside, sosiale medier - webkomité
Melina er styrets kontakt til koret når det gjelder input til websider
Facebook/Instagram: Julie har hatt mye av ansvaret her -- vi vil forsøke å supplere
Wordpress: Herman og Melina vil gradvis overta ansvar fra Oddgeir.

Datoer for styremøter avklares

Diverse komiteer er under etablering og kormedlemmer blir spurt om å delta

Styremøter 2024

Vårens styremøter:

kommer

Høstens styremøter:

kommer