Kristiansand Operakor har i dag i overkant av 30 medlemmer, fordelt på de fire tradisjonelle stemmene. Vårt reportoar er bredt og spenner fra klassiske operaperler via kammermusikalske verk til folkemusikk og mer populærkulturelle “svisker”. Blant våre viktigste aktivteter er de opptredene vi har årlig med aktører i Kilden.

Kristiansand Operakor definerer seg som et ambisiøst amatørkor. Sangerne som tas opp har gjennomgått stemmeprøve. Det forutsettes notekunnskap, men ikke primavista. Forutsetningen er at sangerne skal og vil øve inn repertoaret hjemme slik at øvelsene mest mulig kan gå til stemmetrening og musisering.

Medlemmer betaler en semesteravgift og får i retur et sosialt og musikalsk fellesskap der stemmetrening og annen musikkdannelse er fast på alle øvelser. Koret øver mandager 18:30-21:00 på Fakultet for Kunstfag, Universitetet i Agder.

Korets kunsteriske leder er Anne Haugland Balsnes, som er en av regionens dyktigste dirigenter og høyt utdannet i fagfeltet. Øvelsene er preget av mye entusiasme og god stemning, ikke minst takket være kunstnerisk leder.

Kunstnerisk og administrativ leder samarbeider med et kompetent styre som velges årlig av korets årsmøte.

Vi samarbeider om årlige arrangementer med foreningene Operaens Venner og Musikkens Venner.

Kristiansand Operakor mottar jevnlig invitasjoner og forepørsler om å opptre i ulike foreninger, bedrifter og lignende. Fra og med 2024 intensiveres også arbeid med opptredener i mindre grupper, ikke minst ved å besøke institusjoner som oppsøker oss.

Koret flyttet til UiA i 2021 og har siden da samarbeidet med universitetet som øvingskor for studenter i ensembleledelse. Dette innebærer også at studenter får prøve seg som solister, samtidig som koret styrkes med studenter i diverse opptredener.

Siktemålet fremover er å videreutvikle koret til å bli et anerkjent og tydelig tilstede regionalt amatørkor i stand til å samarbeide med profesjonelle kor, orkestre og solister.