Kristiansand Operakor: Lange tradisjoner

Kristiansand Operakor ble etablert i 1931. Det var lenge før Kilden Opera Island og det brede kulturtilbudet vår region har i dag. Men koret har hatt venner og støttespillere gjennom alle år. Og nå framstår koret som et spennende intiativ i samarbeid med Universitetet i Agder, og et kormiljø i Agderregionen som er i konstant utvikling. Her er noen korte glimt fra korets prosjekter i nyere tid: